Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Om Örby–Snösätra

Den nya kabelförbindelsen är en del av flera förstärkningar av Stockholms transmissionsnät för att möta regionens växande behov av el.

Bidrar till att öka kapaciteten av el i Stockholm

Örby–Snösätra är ny transmissionsnätsförbindelse för 400 kV som vi bygger i södra Stockholm från stationen Örby till den planerade stationen Snösätra. Den bidrar till att förstärka elnätet och öka kapaciteten av el i takt med att regionen växer. 

Elförbindelsen byggs med kablar i marken som i huvudsak följer Örbyleden söderut till Högdalens industriområde. Norr om industriområdet viker förbindelsen västerut och följer gång- och cykelvägar genom Trollesundsskogen. Därefter korsar förbindelsen anslutningsspår till tunnelbanans depå och Nynäsbanan, mot den planerade transmissionsnätsstationen Snösätra.

En del av Stockholm Ström

Örby-Snösätra är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät  och regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall för att förstärka Stockholmregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta det ökade behovet el.

Granskad