Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Arkeologisk undersökning av fornlämningar

För att hitta den lämpligaste sträckningen behöver vi nu undersöka ett mindre område längs Örbyleden för att kunna avgöra om det finns en fornlämning kvar i marken. Vi startar under vecka 33.

Undersökningarna väntas pågå i cirka en vecka och kommer att utföras av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) cirka mellan kl.07–18. Arbetet innebär att vi gräver ett schakt med hjälp av en liten grävmaskin för att sedan kunna undersöka marken närmare efter fornlämningar. När vi är klara återställer vi marken så att gräset kan växa igen.

Fornlämning av gammal bebyggelse

Enligt uppgifter från Riksantikvarieämbetet utgör detta område en fornlämning av gammal bebyggelse, ”Örby gamla bytomt” (Brännkyrka 224:1). Lämningen omfattar ett område om 175x20–45 meter stort område med sten, tegel och svart jord.