Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Lämna synpunkter senast den 2 september

Samrådsprocessen är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Då kan du som berörs av våra planer att bygga ut stamnätet lämna synpunkter. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag att välja en sträckning som på minsta sätt påverkar boende och miljön.

Förutom berörda fastighetsägare samråder vi med kommuner, länsstyrelser, övriga myndigheter och intresseorganisationer. Samrådsprocessen kan ta flera år och sker i flera steg där du kan lämna synpunkter, bland annat på sträckningen.

Skriftliga synpunkter skickar du via e-post till registrator@svk.se. Ange diarienummer 2013/161. Du kan också skicka synpunkter per post till: Svenska.