Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Markundersökningar fortsätter i oktober

Vi har sedan i juni utrett markförhållandena längst vald ledningssträckning. Det görs för att få viktig kunskap inför detaljprojektering och planerad byggstart 2019.

Vi har påträffat ytnära berg som vi behöver djupare kunskap om inför det fortsatta arbetet. Arbetet fortsätter därför även under oktober.

Fakta

  • Förväntad byggstart av markkabel 2019.
  • Sträckan följer Örbyleden söderut till Högdalens industriområde.
  • Geotekniska markundersökningar sker i samverkan med Sweco under vardagar kl. 07.00-19.00 och kan medföra visst oljud och begränsad framkomlighet.