Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Örby – Snösätra

Följ projektet via

Markundersökningar pågår i september

Mellan juni och september utreder vi markförhållandena ut med vald ledningssträckning. Markundersökningarna genomförs för att få viktig information som krävs för att kunna detaljprojektera inför byggstart 2019.

I dagsläget beräknar vi att byggstart blir 2019. Vi gräver ner kablar i marken som i huvudsak följer Örbyleden söderut till Högdalens industriområde.

För att planera det framtida byggarbetet behöver vi utreda markförhållandena längs sträckan. Det görs genom geotekniska markundersökningar. Med geoteknisk markundersökning menar vi att vi utvärderar jordens egenskaper. Arbetet kommer att utföras av projektören Sweco och görs under perioden juni till september.

Markundersökningarna börjar i juni och kommer att pågå under ca 30 dagar i perioden juni - september 2017. Arbetet kommer att genomföras på vardagar mellan klockan 7 och 19, och kommer att medföra ett visst oljud för de som vistas i närheten. Vi kommer att göra undersökningar ungefär var 20:e meter längs den ca 5 km långa sträckan.

Då framkomligheten kan variera längs med sträckan kan vi komma att behöva avverka en del mindre träd och sly för att komma fram till den plats som ska undersökas. Arbetet genomförs efter medgivande om förundersökning (MFÖ) som vi har tecknat med varje berörd fastighetsägare.

På vissa platser kan framkomligheten begränsas en kortare tid men vi strävar efter att minimera alla störningar och ska göra allt vi kan för att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera.