Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Samråd om ett utbyggnadsförslag

Efter samrådets första skede där flera utredningskorridorer presenterades, har vi fortsatt utredningen för att välja en sträckning och valt ett utbyggnadsförslag. I maj fortsätter samrådsprocessen med berörda för att informera och ta emot synpunkter på den planerade kabelförbindelsen.

Utbyggnadsförslaget innebär att elförbindelsen byggs med kablar i mark som i huvudsak följer Örbyleden söderut till Högdalens industriområde. Norr om industriområdet viker förbindelsen västerut och följer gång- och cykelvägar genom Trollesundsskogen. Därefter korsar förbindelsen Nynäsbanan och anslutningsspår till tunnelbanedepån, mot den planerade stationen Snösätra.

I dagsläget utgörs utbyggnadsförslaget av en cirka 10–20 meter bred utredningskorridor(på enstaka platser upp till 60 meter), inom vilken den detaljerade sträckningen senare bestäms. Schaktet som kablarna kommer att förläggas i blir cirka 4 meter brett.