Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Samråd om olika utredningskorridorer

Nu inleder vi samrådsprocessen med berörda för att informera om den planerade elförbindelsen och ta emot synpunkter. Under vecka 23 får berörda fastighetsägare och myndigheter samrådsunderlaget via posten.

Alternativa sträckningar

Vi har utrett olika stråk för var den nya elförbindelsen kan byggas. De två huvudstråk som vi har identifierat visas i kartan. Stråken utgörs av utredningskorridorer på cirka 50–150 meter.

Markutrymmet är begränsat eftersom området är tätbebyggt med bland annat bostäder och annan infrastruktur såsom järnväg, tunnelbana och fjärrvärme. Vi har därför bedömt att kablar i mark är den lämpligaste tekniska lösningen för den nya elförbindelsen.

Ett huvudstråk går från stationen Örby söderut utmed Örbyleden. Det andra går västerut längs Huddinge-vägen innan det viker av söderut utmed Magelungsvägen. I södra delen av området, vid Högdalens industriområde och Högdalstoppen, har vi identifierat tre alternativa stråk.

I samrådsunderlaget kan du läsa mer om de olika utredningskorridorerna och se detaljerade kartor.