Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Örby – Snösätra

Våra svar på inkomna synpunkter

De skriftliga synpunkter som kommit in under samrådet och våra kommentarer till dem, hittar du i den samrådsredogörelse som finns tillgänglig här på webben.

Under maj och juni 2016 hade vi samråd om ett utbyggnadsförslag med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner, för att informera och ta emot synpunkter på den nya kabelförbindelsen. Därefter fortsatte vi vår utredning för att kunna välja den lämpligaste sträckningen.

De flesta yttranden som vi fått in under samrådet har handlat om sträckningen, hänsyn till befintlig infrastruktur och planerad bebyggelse.