Hoppa till huvudinnehåll

Öresundskablarna

Om projektet

I Öresund ligger Öresundskablarna, två kabelförbindelser för 400 kV mellan Kristinelund i Sverige och Skibstrupgård i Danmark. Tillsammans med vår danska motsvarighet Energinet planerar vi nu att byta ut det södra och äldsta kabelförbandet.

Förbindelserna har varit i drift sedan år 1973 respektive 1985 och det äldsta kabelförbandet börjar nu närma sig sin tekniska livslängd. I januari 2016 gav Mark- och miljödomstolen Svenska kraftnät tillstånd att byta ut de två sjökabelförbindelserna. 

Sträckan mellan Sverige och Danmark är cirka 7,5 km lång.

Granskad