Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överby – Beckomberga

Frågor och svar


7 frågor inom Alla frågor

 • Varför behövs den här elförbindelsen?

  Svar

  Den bidrar till att trygga elförsörjningen i takt med att Stockholmsregionen växer. Denna växelströmsförbindelse för 400 kilovolt (kV) ersätter nuvarande 220 kV-ledning mellan... Läs mer
 • Vad händer om ni inte bygger elförbindelsen?

  Svar

  Det innebär att Stockholmsregionens elnät inte förstärks som planerat för att säkra den framtida elförsörjningen. Tillsammans med flera andra pågående och planerad... Läs mer
 • Var ska elförbindelsen byggas?

  Svar

  I dagsläget är sträckningen inte bestämd. Efter utredning och samråd om flera så kallade utredningskorridorer (breda stråk) har vi valt en korridor där sträckningen ko... Läs mer
 • Varför kan inte hela ledningen grävas ner?

  Svar

  Det är inte beslutat än. Vi har studerat olika alternativ och sedan valt ett antal utredningskorridorer som är framkomliga. Eftersom den nya 400 kV-förbindelsen kommer att ersätta den 220 kV... Läs mer
 • Hur väljer ni sträckning?

  Svar

  Vi gör en samlad bedömning utifrån inkomna yttranden under samråd och väljer den sträckning som sammantaget är lämpligast. Det innebär att vi kan välja en strä... Läs mer
 • Vem beslutar att en kraftledning får byggas?

  Svar

  Svenska kraftnäts roll är att utreda möjliga alternativ och att förorda den utbyggnad som vi bedömer vara lämpligast. Vi lämnar en ansökan om tillstånd, så kallad ... Läs mer
 • Vilka beslutar om tillstånd?

  Svar

  Vi ansöker om tillstånd, så kallad koncession, till Energimarknadsinspektionen. Som underlag lämnar vi in en koncessionsansökan samt en miljökonsekvensbeskrivning. I vissa fall beh&ou... Läs mer
Granskad