Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Överby – Beckomberga

Följ projektet via

Samråd och dialog

Samrådsprocessen sker i flera steg och är en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att välja en sträckning, som förutom teknisk genomförbarhet och krav på driftsäkerhet, tar hänsyn till andra intressen såsom befintliga bostäder och verksamheter, detaljplaner, andra riksintressen samt natur- och kulturmiljö.

Samråd om ett sträckningsförslag

Mellan den 6 oktober och 22 november 2020 genomför vi samråd om ett sträckningsförslag för att informera och ta emot information som kan vara av värde inför valet av den slutgiltiga place­ringen. Samrådet riktas bland annat till berörda länsstyrelser, kommuner, sektorsmyndigheter, organisationer, fastighetsägare samt allmänheten.

Sträckningsförslaget tillsammans med bakomliggande utredningar presenteras i ett samrådsunderlag som finns tillgängligt här på webben under menyn Dokument och kartor. Önskar du att få samrådsunderlaget per post ber vi dig att kontakta oss.

Samrådsprocessen från 2017 fram till nu

Sedan samrådsprocessen startade har vi haft dialog med berörda kommuner, fastighetsägare och andra myndigheter och samhällsaktörer för att få information och komma ett steg längre i att kunna föreslå ett sträckningsförslag. Vi har även haft öppna hus för att svara på frågor som berörda fastighetsägare har haft. 

Ett första samråd om flera utredningskorridorer genomfördes våren 2017. De utredningar som därefter följde resulterade i att ytterligare korridorer tillkom. Detta för att vi bland annat fick in synpunkter på att det saknades alternativa utredningskorridorer för luftledning. Ytterligare nätutredningar under 2017–2018 visade även på att elförbindelsen skulle förlora en kapacitet om 700 megawatt, vilket motsvarar Malmö och Lunds samlade förbrukning, om den helt och hållet skulle byggas med markkablar. För att inte riskera driftsäkerheten fortsätte därför utredningen med utgångspunkt att bygga minst halva elförbindelsen som luftledning.

Hösten 2018 avslutades ett kompletterande samråd om de nya korridorer som hade tillkommit.

Dokumen­tation om tidigare samråd såsom samrådsunderlag och annan information

 

Granskad