Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Överby – Beckomberga

Inkomna synpunkter bemöter vi i en samrådsredogörelse

Det kompletterande samrådet har avslutats. Samrådet avsåg två ytterligare utredningskorridorer för luftledning, mellan Överby-Säby och Kronåsen-Vålberga, samt två kortare delsträckor för markkabel, i Barkarby och Vinsta.

Nu tar vi fram en samrådsredogörelse där vi bemöter alla skriftliga synpunkter som har kommit in under detta samråd.

Samrådsredogörelsen publicerar vi här på webben under mars. Det innebär att du som har lämnat synpunkter inte kommer att få ett personligt svar via post eller e-post utan hittar svaren samlade i samrådsredogörelsen.