Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Porjusberget

Följ projektet via

Ny transmissionsnätsstation vid Porjus

Vi förnyar 400 kV-stationen i Porjus vid Lule älv. Stationen ansluter en ledning till Norge och är en strategiskt viktig knutpunkt i transmissionsnätet.

Ny transmissionsnätsstation vid Porjus

Vi förnyar 400 kV-stationen i Porjus vid Lule älv. Stationen ansluter en ledning till Norge och är en strategiskt viktig knutpunkt i transmissionsnätet.

Den första kraftstationen i Porjus driftsattes redan 1914 och var en av de första större stationerna i världen som till stor del byggdes under jord. Kvar i dag finns ett 400 kV-ställverk som ägs av Svenska kraftnät och ett 130 kV-ställverk som ägs av Vattenfall. Båda dessa anläggningar var i  behov av förnyelse, därför påbörjade Svenska kraftnät och Vattenfall tillsammans arbetet med en ny station år 2016. Stationen har namnet Porjusberget och driftsattes hösten 2018. 

Arbeten med anslutande ledningar i Porjus


Just nu pågår arbeten med anslutande kraftledningar till den nya transmissionsnätsstationen vid Porjusberget.

Återställande av väg påbörjas


Arbetet vid Porjusberget börjar närma sig sitt slut. Nu påbörjas arbetet med att återställa vägen genom Porjus via Postgatan och Vuosmovägen, som används för byggtrafik under projektet.

Kommande rivning av befintlig ledning


När Vattenfall är klara med att bygga om sina ledningar mellan Porjus nya station och station Porjusberget river vi en av våra befintliga 400 kV ledningar däremellan.

Drifttagning av stationen påbörjad


Under våren och sommaren har vi på Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution arbetat med att färdigställa den nya stamnätsstationen Porjusberget. Vi har även monterat och rest stolpar till de ledningar som ansluts till stationen i samband med att vi tar den i drift under hösten med start i oktober.

Tunga transporter till Svenska kraftnäts och Vattenfalls nya station Porjusberget


Tidigare informerade vi om att de planerade tunga transporterna genom Porjus var försenade. Nu har entreprenören fått de tillstånd de behöver från Trafikverket och den första transporten kommer att ske på fredag 13 april eller lördag 14 april, beroende på hur transporten fram till Porjus går. Entreprenören planerar att genomföra den andra transporten onsdagen den 18 eller torsdagen den 19 april.

Förseningar för tunga transporter genom Porjus


Vi har tidigare informerat om tunga transporter till Porjusberget som skulle ske söndagen den 8 samt 13 april. Tyvärr har entreprenören inte fått de tillstånd de behöver från Trafikverket och de behöver vänta in dessa tillstånd innan transporterna kan ske.

I höst står stationen på Porjusberget klar


Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB bygger en ny stamnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. Under vintern har Svenska kraftnät monterat stålet på stationen och installerat apparater samt kontrollanläggning i manöverbyggnaden. I början av april kommer två tunga transporter köras genom Porjus och upp till stationen.

Station Porjusberget börjar ta form


Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB bygger en ny stamnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. Under sommar och höst 2017 har Svenska kraftnät färdigställt markarbeten, fundament och påbörjat arbetet med ledningarna till stationen. Vattenfall Eldistribution AB har under sommaren etablerat sig på området och startat med markarbeten till sitt ställverk.

Nu startar 2017 års arbete med station Porjusberget


Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB bygger en ny stamnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. Arbetsplatsen har varit stängd över vintern men öppnar igen i maj.

Årets arbete med nya stationen i Porjus avslutat


Svenska kraftnät kommer att bygga en ny stamnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. Vi har nu avslutat höstens arbete och planerar inför nästa års byggsäsong.

Frågor och svar från informationsmötet


Den 5 april 2016 bjöd Svenska kraftnät och Vattenfall in till ett gemensamt informationsmöte på LaponiaPorten. Under kvällen presenterade Svenska kraftnät och Vattenfall de arbeten som planeras i området i samband med bygget av den nya stationen i Porjus. Många Porjusbor kom för att lyssna på presentationen och ställa sina frågor. Nedan ser du ett urval av de frågor som ställdes under mötet.

Platsbesök inför byggstarten


Den 12 maj träffades representanter från Svenska kraftnät, Jokkmokks kommun, skolan och förskolan i Porjus för att titta på området runt den planerade byggvägen. Även intresserade Porjusbor deltog vid mötet.

Nu påbörjar vi arbetet med den nya stationen i Porjus


Svenska kraftnät kommer att bygga en ny stamnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. För att kunna ansluta den nya stationen till stam- och regionnät behöver vi även anpassa de kraftledningar som är närmast de nuvarande stationerna. Under sommaren påbörjas arbetet med ledningarna och den nya stationen.

Besiktningar av hus längs med Postgatan och Vousmovägen


Som en förberedelse inför starten på entreprenaden kommer besiktningar genomföras av gator och hus längs med Postgatan och Vuosmovägen.

Fältarbeten under maj och juni 2016


Från slutet av maj till mitten av juni kommer vi att utföra fältundersökningar för de ledningsåtgärder som skall göras på våra ledingar kring Porjusberget.

Avverkning under våren


Under vecka 17 påbörjas förberedande arbeten inför bygget av den nya stationen Porjusberget. I början på veckan kommer ett underhållsjobb utföras på Vattenfalls ledningarna som går väster om nya stationsområdet bort mot Gällivarehållet. Vi planerar att börja avverkning på onsdag den 27 april och arbetet kommer att pågå under några dagar.

Informationsmöte den 5 april om den nya stationen


Den 5 april 2016 håller Svenska kraftnät och Vattenfall ett gemensamt informationsmöte om bygget av den nya stationen i Porjus.

Hur ofta kommer transporterna att gå genom Porjus?


Vi räknar med tre års byggtid för att färdigställa den nya stationen. Merparten av byggtransporterna genom Porjus kommer att ske under sommar- och höstperioderna.

Välkommen till informationsmöte


Den 5 april kommer vi från Svenska kraftnät, tillsammans med Vattenfall, att hålla ett informationsmöte på LaponiaPorten i Porjus.

Byggtrafik på Postgatan och Vuosmovägen


När Svenska kraftnät bygger den nya stationen behöver vi transportera byggmaterial till stationsområdet. Vi har utrett olika alternativ för att hitta den väg som innebär minst påverkan på omgivningen. Det alternativ vi har valt är att låta transporterna gå via Postgatan och Vuosmovägen.

Den nya stationen Porjusberget


Svenska kraftnäts stamnätsstation vid Porjus är av en äldre typ. En del av utrustningen börjar att uppnå sin tekniska livslängd och det är problematiskt att utföra underhåll på stationen. Det innebär att stamnätets överföringförmåga riskerar att begränsas. Därför behöver stationen nu ersättas med en modern anläggning.

Tidplan

HändelseTidpunkt
Avverkning på stationsområdet Våren 2016
Förberedande markarbeten Sommar 2016 och Sommar 2017
Vi bygger stationen Vintern 2017 - 2018
Drifttagning 2018