Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Porjusberget

Den nya stationen Porjusberget

Svenska kraftnäts stamnätsstation vid Porjus är av en äldre typ. En del av utrustningen börjar att uppnå sin tekniska livslängd och det är problematiskt att utföra underhåll på stationen. Det innebär att stamnätets överföringförmåga riskerar att begränsas. Därför behöver stationen nu ersättas med en modern anläggning.

Av driftsäkerhets- och arbetsmiljöskäl får vi inte plats med den nya stationen intill det gamla stationsområdet. Eftersom den gamla stationen inte kan tas ur drift förrän den nya är färdigställd kan vi heller inte bygga inom det nuvarande stationsområdet. Därför skapar vi ett helt nytt stationsområde där även
Vattenfalls nya station får plats.

På kartan på sidan Dokument och kartor kan du se de två nuvarande och den nya stationens placering. För att kunna ansluta den nya stationen till stam- och
regionnätet behöver vi även anpassa de kraftledningar som är närmast de nuvarande stationerna.