Hoppa till huvudinnehåll

Porjusberget

Stängsel runt station Porjusberget november 2016

Om projektet

Svenska kraftnät bygger en ny transmissionsnätsstation vid Porjus. Den nya stationen ersätter de två stationer som Svenska kraftnät och Vattenfall har i området idag. För att kunna ansluta den nya stationen till transmissions- och regionnät behöver vi även anpassa de kraftledningar som är närmast de nuvarande stationerna. Under sommaren 2016 påbörjades arbetet med ledningarna och den nya stationen. Stationen tas i drift hösten 2018 och arbetet med ledningarna färdigställs under åren 2020-2021.

Den första kraftstationen i Porjus driftsattes redan 1914. Idag finns där en 400 kV-station som ägs av Svenska kraftnät och en 130 kV-station som Vattenfall äger. Båda anläggningarna behövde förnyas. Svenska kraftnät och Vattenfall bygger därför tillsammans en ny station med namnet Porjusberget. Det nya stationsområdet upptar en yta av 9 hektar, det vill säga 300 x 300 m. Förberedande
arbeten påbörjades under 2016. Svenska kraftnäts del av stationen tas i drift under hösten 2018. Ett år senare tar Vattenfall sin del i drift.

Granskad