Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Skanstull Station

Följ projektet via

Elnätet förstärks i Stockholm

En ny station i transmissionsnätet växer fram i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Elnätet förstärks i Stockholm

En ny station i transmissionsnätet växer fram i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Illustration fasad 191121_webb.jpg

En visualisering över hur stationsbyggnaden i Mårtensdal kommer att se ut. Stationsområdet ligger intill Fryshuset och är på grund av platsbrist begränsat till 63 x 24 meter.

Se bildserie från byggnationen i Mårtensdal


Sedan byggstarten i januari 2020 har markförberedande arbeten utförts där entreprenören bland annat sprängt bort berg och gjutit betongplatta. Nu har byggnationen av stationshuset, som till viss del byggs under mark för att bespara yta, startat.

Sommarens byggarbeten


Byggnationen av stationen i Mårtensdal i södra Stockholm pågår för fullt. Under våren har vi utfört förberedande grävningsarbeten, spontning, schaktning samt bortforsling av schaktmassor från arbetsområdet.

I höst börjar stationsbyggnaden ta form


I höst börjar vi bygga stationen. Vi utför betongarbeten under hösten vilket pågår en bit in på nästa år. Betongplattan gjuter vi på plats och därefter monteras prefab väggarna. Avslutningsvis installerar vi den avancerade utrustningen och stationen kan tas i drift, preliminärt våren 2023.

Byggtrafik till och från stationsområdet


Det är fortsatt tung trafik till och från etableringen. När all schaktning inklusive bergsschakt är klar räknar vi dock med färre lastbilar även om viss trafik kommer fortsätta för att exempelvis leverera betong eller annat byggmaterial.

Fem nya stationer för att säkra Stockholms elbehov


För att möta behoven av säkra elleveranser i Stockholm bygger Svenska kraftnät fem nya stamnätsstationer och flera nya elförbindelser runt om i regionen. När konkurrensen om marken är hård behövs särskilt yteffektiva stationslösningar och nu startar byggnationen av de första två.

Kontrakt tecknat för Skanstull station


Kontraktet av totalentreprenaden för bygget av den nya stationen CT526 Skanstull tecknades på fredagen den 24 maj mellan Svenska kraftnät och entreprenör. Planen är att markarbeten ska starta i oktober.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Byggstart Januari 2020
Drifttagning Våren 2023

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Granskad