Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skanstull Station

Elnätet förstärks i Stockholm

En ny station i transmissionsnätet växer fram i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Illustration fasad 191121_webb.jpg

En visualisering över hur stationsbyggnaden i Mårtensdal kommer att se ut. Stationsområdet ligger intill Fryshuset och är på grund av platsbrist begränsat till 63 x 24 meter.

Fem nya stationer för att säkra Stockholms elbehov

För att möta behoven av säkra elleveranser i Stockholm bygger Svenska kraftnät fem nya stamnätsstationer och flera nya elförbindelser runt om i regionen. När konkurrensen om marken är hård behövs särskilt yteffektiva stationslösningar och nu startar byggnationen av de första två.

Kontrakt tecknat för Skanstull station

Kontraktet av totalentreprenaden för bygget av den nya stationen CT526 Skanstull tecknades på fredagen den 24 maj mellan Svenska kraftnät och entreprenör. Planen är att markarbeten ska starta i oktober.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Byggstart Januari 2020
Drifttagning Prel. 2022

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Granskad