Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Skogssäter-Kilanda

Följ projektet via

Om projektet

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Kilanda i Ale kommun. Förnyelsen görs genom att en ny ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs.

Mellan stationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Kilanda i Ale kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet.

Ny 400 kV-ledning i samma sträcka

Förnyelsen innebär att en ny 400 kV-ledning byggs i samma sträcka som den befintliga, som därefter rivs. Då ledningen förnyas i samma sträcka kan ombyggnationen göras inom befintlig koncessionstillstånd. I juni 2019 sökte Svenska kraftnät om förlängd koncessionen för Skogssäter-Kilanda hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Under handläggningen av förlängningen skickar Ei ärendet på remiss till berörda sakägare.

Informationsmöten våren 2020

Under våren 2020  planerar Svenska kraftnät att hålla informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att informera om projektet. I samband med informationsmötena hålls även möten med kommunerna i Kävlinge, Staffanstorp ch Burlöv samt länsstyrelsen i Skåne.

Ett så kallat 12:6 samråd hålls med Länsstyrelsen under 2020 för att bestämma hänsynstaganden och kompenserande åtgärder för lokala intressen som boendemiljöer, djurliv, friluftsliv samt natur- och kulturvärden.

Byggs som luftledning med växelström

Den nya ledningen kommer även den att byggas som luftledning för växelström. Ledningen ska stärka växelströmsnätet och växelströmledningar på transmissionsnätets spänningsnivåer byggs som luftledningar. I jämförelse med markkablar är luftledningar både driftsäkrare och kostnadseffektivare. En luftledning har få komponenter som kan orsaka ett avbrott och vid ett eventuellt fel går det snabbt att reparera luftledningar. Markkabel är enbast motiverat på kortare sträckor där luftledning inte är genomförbart, som i stadskärnor eller längre sjöförbindelser.  

Läs mer om tekniken i transmissionsnätet här

Om förnyelsebehovet i sydvästra
Sverige

Klicka på bilden för att se större version

Svenska kraftnät står inför ett omfattande förnyelsearbete i sydvästra Sverige. Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas inom 15 år, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Förnyelseprojekt längs västkusten är:

  • Skogssäter–Kilanda

 

Klicka här eller på bilden för att se kartan i större version

 

Granskad