Hoppa till huvudinnehåll

Skogssäter – Stenkullen

Om Skogssäter – Stenkullen

Vi planerar att förstärka transmissionsnätet med en ny ledning mellan Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Den nya ledningen behövs för att de regionala näten inte ska överbelastas om det blir ett fel i transmissionsnätet. Ledningen behövs också för att vi ska kunna ta hand om ny vindkraft i regionen och för att vidga den flaskhals i nätet som idag begränsar importen och exporten av el mellan Sverige, Norge och Danmark. 

Vi behöver stärka transmissionsnätet så att elen alltid kan ta sig fram

Med en ny ledning mellan Skogssäter och Stenkullen stärker Svenska kraftnät transmissionsnätet i Västra Götaland och säkrar att elen alltid tar sig fram, även om det blir ett fel någonstans i transmissionsnätet. Idag när elen inte har tillräckligt många alternativa vägar riskerar den att överbelasta de regionala näten. Det kan leda till stora och långvariga elavbrott som kan påverka viktiga samhällsfunktioner. Att skapa fler vägar för elen är också viktigt för att kunna förnya gamla ledningar i området.

Ledningen behövs för att ta hand om regionens nya vindkraft

Den nya ledningen behövs dessutom för att ta hand om ny vindkraft som planeras i Dalsland, Bohuslän och Västra Götaland. När vi har byggt ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen kommer vi att ha kapacitet att transportera den nya vindkraften. Det ingår i vårt uppdrag från regeringen att möjliggöra anslutning av förnyelsebar produktion till transmissionsnätet. 

Ledningen motverkar en flaskhals i handeln av el med Danmark och Norge

Ett av Sveriges åtaganden i EU är att bidra till goda förutsättningar för elhandel mellan medlemsländerna. Det är ytterligare en anledning till att vi behöver förstärka transmissionsnätet mellan Skogssäter och Stenkullen eftersom denna del av transmissionsnätet är så svag att den redan i normalläget begränsar möjligheten till elhandel med södra Norge och Danmark. Enligt EU-regler är det inte tillåtet att interna svagheter någonstans i ett lands transmissionsnät får följder för ett fritt handelsflöde mellan länder. Den nya ledningen krävs för att vi ska klara dagens elhandel utan fysiska begränsningar, så kallade flaskhalsar.

Den planerade ledningen ska gå mellan Trollhättan och Lerum

Den nya ledningen planeras mellan stationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Stenkullen i Lerums kommun. Det är en sträcka på ungefär 7,4 mil. Ledningen kommer att byggas i form av en luftledning för växelström – samma teknik som det övriga svenska transmissionsnätet bygger på.

Granskad