Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Anstånd begärt för vidare utredning om passage genom riksintresse för naturvård

Svenska kraftnät har begärt anstånd hos Energimarkandsinspektionen för kompletterande utredningar av delsträckan där ledningen passerar genom Bredfjället - Väktorområdet. Området är klassat som ett riksintresse för naturvård och i dialog med Länsstyrelsen i Västra Götaland ska Svenska kraftnät vidare utreda delsträckan som passerar det känsliga naturområdet.

Anståndet, som har beviljats av Energimarknadsinspektionen, gör gällande att Svenska kraftnät ska inkomma med komplettering avseende koncessionen för Skogssäter-Stenkullen senast 30 november 2021.

Preliminärt innebär det att projektets tidplan förskjuts i linje med anståndstiden och att den planerade 400 kV-ledningen beräknas kunna tas i drift 2025. Det kompletterande utredningarna gäller enbart den ca 10 km del av sträckningen som passerar genom Bredfjället - Väktorområdet. I övrigt gäller samma sträckning och samma utförande som när koncessionsansökan skickades in i juni 2016.