Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Detaljundersökningar inleds under våren

Med ledningssträckan utformad och tillståndsansökan inskickad inleds den mer detaljerade planeringen av förbindelsen. Det kommande året undersöker vi terräng och markförhållanden för att avgöra placering och utformning av respektive stolpe.

Detaljundersökningar inleds i mars

Under mars inleder vi den så kallade detaljprojekteringen av ledningssträckan. Då gör vi mer detaljerade undersökningar av terräng och markförhållanden för att kunna bestämma stolparnas placeringar och tekniska utföranden. Bestämda stolpplatser markeras ut med s.k. stakkäppar i fält. Vi tar oss fram i ledningsgatan till fots eller med fyrhjulingar. Arbetsmomentet beräknas pågå i ungefär ett års tid och utförs av Sweco på Svenska kraftnäts uppdrag.

Vi undersöker endast fastigheter vid sträckningsalternativet

Detaljundersökningar görs endast på fastigheter som det förordade sträckningsalternativet passerar. Är du osäker på om din fastighet berörs finns kartor över sträckningsalternativet och fastighetsgränser under Dokument och kartor, se dokumentet "Förordat sträckningsalternativ". Önskar du ett utskrivet exemplar kontaktar du projektets kommunikatör Joel Nylin, telefon 010-475 83 31 eller epost joel.nylin@svk.se.

Vill du bli kontaktad i förväg?

Vill du bli kontaktad innan vi beträder din fastighet meddelar du våra kontaktpersoner det. Har du tidigare framfört sådana önskemål kontaktar vi dig även inför detta arbetsmoment. Du hittar kontaktuppgifter till våra kontaktpersoner på projektets webbplats.