Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Flygscanning med helikopter vecka 44-45

Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive den föreslagna dragningen för ny 400 kV-ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Under besiktningen kommer en helikopter att flyga längs med Svenska kraftnäts ledningar och nya planerade sträckningar på ca 80 meters höjd, vilket kan medföra en förhöjd ljudnivå i form av buller. Då besiktningsarbetet förutsätter en klar väderlek är det tyvärr svårt att med närmare framförhållning veta vilka datum och tider flygningarna kommer att ske. Vi hoppas att flygscanningen inte ska medföra några större besvär för boenden och verksamheter i anslutning till ledningen.