Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Fördjupade arkeologiska undersökningar

Under 2014 och 2015 undersökte arkeologer ledningssträckan för att identifiera fornlämningar och andra arkeologiska värden som kan påverka stolpplaceringarna. Under hösten kommer vi att göra fördjupade undersökningar på några av upptäckterna.

Så kallade steg 2-undersökningar kommer att göras för att undersöka om platsen innehåller dolda fornlämningar. Vid redan identifierade fornlämningar genomförs grundläggande förundersökningar för att bland annat precisera fornlämningens art, karaktär, ålder och utbredning. Totalt berörs runt 20 fastigheter. Berörda fastighetsägare kontaktas innan arbetena påbörjas.