Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Förslag på ledningssträckning

Som en viktig del i förberedelserna för en ny 400 kV kraftledning mellan Trollhättans kommun och Lerums kommun har Svenska kraftnät genom samråd samlat in synpunkter och förslag från boende, fastighetsägare, organisationer och myndigheter i de områden vi utreder.

Efter bedömning av inkomna synpunkter, boendemiljöer, tekniska förutsättningar samt natur- och kulturmiljöer har vi kommit fram till ett förslag på̊ sträckning for ledningen längs större delen av utbredningsområdet. Förslaget ska nu utredas i detalj. Synpunkter och undersökningar kan leda till att den föreslagna linjen justeras. 

Läs mer om utredningen i nyhetsbladet Projektnytt #3 (0,5 MB, nytt fönster).

Kartor över aktuellt utredningsområde med förslag på sträckning.