Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Kompletterande arkeologiska undersökningar

Under januari 2016 kommer vi att göra ytterligare arkeologiska undersökningar. Fem fastigheter berörs av arbetena. Berörda fastighetsägare kontaktas innan arbetena påbörjas.

Arbetena är så kallade steg 2-undersökningar, där mer grundliga utgrävningar görs för att avgöra om en plats innehåller dolda fornlämningar. Beslutet om att undersökningarna ska utföras har fattats av länsstyrelsen, som också anger vem som ska utföra utredningen.