Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Fotograf: Tomas Ärlemo

Markundersökningar startar i början av året

Planeringen av den nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen fortsätter med markundersökningar under våren. Vid markundersökningar görs noggrannare undersökningar av markförhållandena vid stolpplatserna för att avgöra vilka fundament respektive stolptyper som ska användas.

Arbetet med att planera utformningen av ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen går vidare med markundersökningar som starar i början av året. Markförhållandena undersöks vid de planerade stolpplatserna för att kunna avgöra vilka typer av fundament och stolpar som ska användas på respektive plats. Markundersökningarna utförs av Sweco på Svenska kraftnäts uppdrag och beräknas pågår fram till sommaren.

Så genomförs markundersökningarna

Vid markundersökningarna används en borrbandvagn (se exempel på bilden) för att göra provhål i marken för att förhållandenas ka kunna bestämmas. Både vid användning och vid transport av borrbandvagn vidtar vi åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen. Eventuella skador som kan uppstå på exempelvis mark eller vägar ska återställas av Svenska kraftnät, alternativt ersättas ekonomiskt.

Var genomförs markundersökningarna?

Stolpplatser i känsliga markförhållanden eller skyddsvärda naturområden kommer inte att undersökas med borrbandvagn innan koncession och andra nödvändiga tillstånd är erhållna. Ägare till fastigheter där markundersökningar ska genomföras i detta skede informeras om detta. Har du frågor eller fundering vänligen kontakta våra kontaktpersoner.