Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Redogörelse för kompletterande samråd angående sambyggnadssträckan

Nu är samrådsredogörelsen för det kompletterande samrådet rörande sträckan som ska sambyggas med Vattenfalls befintliga 130 kV-ledning färdig och finns publicerad på vår webbplats. I samrådsredogörelsen beskriver vi samrådets genomförande, sammanfattar inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts och Vattenfalls bemötande av dessa.

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig under Dokument och kartor.

Kontakta oss för utskriven version

Kontakta oss om du vill att vi ska skicka en utskriven version av samrådsredogörelsen till dig. Se kontaktuppgifter på webbplatsen för Skogssäter – Stenkullen.

Vad händer nu?

Vi arbetar med att färdigställa en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vi beskriver hur den planerade ledningen kan påverka natur-, kultur- och boendemiljön för de som bor i närheten. Här ger vi också förslag på hur vi minskar påverkan på omgivningen så mycket som möjligt. MKB ingår i den koncessionsansökan som vi skickar till Energimarknadsinspektionen som sedan fattar beslut om vi får tillstånd att bygga ledningen. Byggstarten är planerad till 2018 och vi beräknar kunna ta den nya ledningen i drift 2021.