Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Samrådsredogörelse för kompletterande samråd i området kring Ryd

Nu är samrådsredogörelsen för sträckningsalternativen i området kring Ryd och Björbäck färdig och finns publicerad på vår webbplats. I samrådsredogörelsen beskriver vi samrådets genomförande, sammanfattar inkomna synpunkter och Svenska kraftnäts bemötande av dessa.

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig under Dokument och kartor.

Kontakta oss för utskriven version

Kontakta oss om du vill att vi ska skicka en utskriven version av samrådsredogörelsen till dig. Se kontaktuppgifter på webbplatsen för Skogssäter – Stenkullen.

Vad händer nu?

Vi kommer att fatta beslut om sträckningsalternativ kring Ryd under hösten. Därefter planerar vi att skicka in koncessionsansökan (tillstånd enligt ellagen) till Energimarknadsinspektionen under vintern 2015/2016. Byggstarten är planerad till 2018 och vi beräknar kunna ta den nya ledningen i drift 2021.