Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Samrådsredogörelse från kompletterande samråd 2013

Nu är samrådsredogörelsen för det kompletterande samrådet gällande den planerade 400 kV-ledningen mellan stationerna Skogssäter och Stenkullen sammanställd. Det kompletterande samrådet hölls vintern 2013.

Det kompletterande samrådet gällde nya förslag till sträckning i vissa områden. Förslagen kom in i den första samrådsomgången. De nya förslagen presenterades i ett samrådsunderlag i november 2013. Berörda samt intresseorganisationer, kommuner och län har inkommit med synpunkter och information. De inkomna yttrandena har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns att ladda ner och läsa här.

Ytterliggare ett samråd, denna gång gällande hela sträckningen, har hållits under våren 2014. När samrådsredogörelsen från det samrådet är färdigställd publiceras den på denna webbplats.