Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Utredningslinje med vinkelpunkter

Den aktuella utredningslinjen har nu kompletterats med vinkelpunkter. Det är de platser där det kommer att behövas en vinkelstolpe för att ändra riktningen på ledningen.

Detaljerade kartor över den aktuella utredningslinjen med vinkelpunkter hittar du här. 

Under hösten arbetar Svenska kraftnät med att fastställa vinkelpunkterna. När vinkelpunkterna är bestämda börjar vi arbetet med att planera placeringen av övriga stolpar längst utredningslinjen.

Vi har gjort mindre justeringar av utredningslinjen sedan den först publicerades i augusti. Justeringarna har gjorts efter synpunkter från berörda eller på grund av information som framkommit i utredningsarbetet.