Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Skogssäter – Stenkullen

Utstakning av vinkelstolpar

Under hösten kommer vi att fortsätta arbetet med att bestämma placeringarna av vinkelstolparna. Vi undersöker terrängen vid de planerade stolpplatserna och sätter ut stakkäppar för att markera stolparnas placeringar.

För åtkomst vid vinkelplatserna kan viss röjning behöva utföras. Behovet av röjning kommer att bedömas för varje stolpplats. Vår avsikt är att bara röja det absolut nödvändigaste för att vi ska kunna genomföra utstakningen. Det är ungefär 25 vinkelstolpar av totalt 80 som är kvar att sätta ut. Berörda fastighetsägare kontaktas innan arbetena påbörjas.