Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Snösätra – Ekudden

Hur kommer den nya luftledningen att påverka omgivningen?

Vår sammantagna bedömning är att den inte kommer att medföra en ökad påverkan på boendemiljön och bebyggelse. Vi bedömer heller inte att landskapsbilden och naturmiljön kommer att förändras i större utsträckning. Detta eftersom luftledningen till stora delar föreslås byggas i samma ledningsgata som den nuvarande 220 kV-ledningen, mellan Högdalen och Huddinge. Utförligare information om vilka konsekvenser som elförbindelsen förväntas att medföra på omgivningen kan du läsa i miljökonsekvensbeskrivningen.