Hoppa till huvudinnehåll

Snösätra

Ny station i Högdalen

För att förstärka elnätet i Stockholmsregionen bygger Svenska kraftnät en ny transmissionsnätsstation i Högdalen i södra Stockholm.

Stationen Snösätra behövs för att omvandla el från spänningsnivån 400 kV till lägre nivåer för att därefter transporteras vidare i 220 kV-nätet. Snösätra station behövs också för att kunna överföra el genom en ny högspänningsförbindelse som byggs från Upplands Väsby, förbi Högdalen, till Ekudden i södra Huddinge.

Den nya stationen är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät, för att förstärka Stockholmsregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta regionen växande behov av el.

Teknikval för nya station Snösätra


Stamnätsstationen i Högdalen är en viktig komponent för ett starkare elnät i Stockholm. Den teknik som har valts för ställverket är ett gasisolerad utförande, också kallad ”GIS”.

Fem nya stationer för att säkra Stockholms elbehov


För att möta behoven av säkra elleveranser i Stockholm bygger Svenska kraftnät fem nya stamnätsstationer och flera nya elförbindelser runt om i regionen. När konkurrensen om marken är hård behövs särskilt yteffektiva stationslösningar och nu startar byggnationen av de första två.

Tidplan

Händelse Tidpunkt       
Byggstart Januari 2020
I drift Våren 2022
Granskad