Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Stenkullen-Horred

Följ projektet via

Åldrad 400 kV-ledning förnyas i befintlig sträcka mellan Stenkullen och Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun.

Om projektet

Åldrad 400 kV-ledning förnyas i befintlig sträcka mellan Stenkullen och Horred

För att upprätthålla driftsäkerheten och tryggheten i elförsörjningen i sydvästra Sverige förnyas den ålderstigna transmissionsnätsledningen mellan Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun.

Om projektet

Nytt om projektet

Dialog om stolpplaceringar efter sommaren


Efter sommaren kommer projekts kontaktperson Peter Lojander att kontakta berörda fastighetsägare för dialog om planerade stolpplaceringar. Då finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter på preliminära stolpplaceringar.

Flygscanning med helikopter vecka 44-45


Svenska kraftnät kommer att använda en helikopter för att utföra laserscanningar på flera befintliga och planerade ledningar längs västkusten, inklusive 400 kV-ledningen mellan Stenkullen och Horred. Flygscanningen är planerad att genomföras någon gång under vecka 44 och 45. Exakt vilka dagar det blir beror på vädret.

Välkomna på informationsmöte 28 och 29 maj!


Svenska kraftnät välkomnar er på informationsmöten där berörda fastighetsägare och andra intresserade har möjlighet att träffa representanter från Svenska kraftnät och få mer information om den planerade förnyelsen. Vi har ett mötestillfälle tisdag 28 maj Hindås och ett tillfälle onsdag 29 maj i Sätila.

Om Stenkullen-Horred

Mellan transmissionsnätsstationerna Stenkullen i Lerums kommun och Horred i Marks kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och som innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla.

Teknik: 400 kV växelström luftledning

Längd: ca 51 km

Kommuner: Lerum, Marks och Härryda

Län: Västra Götaland

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommer och länsstyrelser Våren 2019
Informationsmöten närboende och allmänhet Våren 2019
Inventeringar natur- och kulturmiljö Våren och sommaren 2019
Projektering och förberedande arbeten 2019-2023
Byggstart 2023
Drifttagning av ny ledning 2025
Rivning av befintlig ledning 2025

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.