Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Försening på grund av avbruten upphandling

Svenska kraftnät har fattat beslut om att avbryta upphandlingen av entreprenör för förnyelsen av den 400 kV luftledning som sträcker sig mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun. Det innebär att idrifttagningen av den förnyade ledningen försenas ett år till 2022.

Motiveringen till beslutet att avsluta den pågående upphandlingen är bristande konkurrens samt att offererat pris överstiger projektets budget, vilket kräver att Svenska kraftnät gör ett omtag. En ny upphandling är inledd med målsättningen att avtal ska vara tecknat med en entreprenör till sommaren 2020. Entreprenaden planeras att starta på plats i mitten av sommaren.

Tills dess att ett avtal är tecknat med en ny entreprenör kommer inget arbete att utföras längs med ledningen.