Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Om Storfinnforsen — Midskog

Svenska kraftnät planerar att bygga om världens äldsta 400-kilovoltsledning mellan Storfinnforsen och Midskog. Det beror på att flera vindkraftverk ska byggas i området runt Sollefteå vilket ställer krav på ett starkare transmissionsnät. Med en modern ledning kan vi bättre ta tillvara på den el som produceras.

Världens äldsta ledning behöver moderniseras

Ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog är världens äldsta 400 kV-ledning. Den togs i drift redan 1952 och är en av många gamla transmissionsnätsledningar som behöver ses över och byggas om för att möta samhällets elbehov. Genom att modernisera ledningen uppnår vi högre kapacitet, betydligt bättre överföringsförmåga och mindre energiförluster.

En modern ledning tar bättre tillvara på områdets vindkraft

Flera nya vindkraftverk kommer att byggas i området runt Sollefteå. När vindkraften byggs ut kommer mer el att produceras och utsätta områdets elnät för större belastning. För att klara det måste ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog ersättas av en ny med högre kapacitet. Med en ny ledning tar vi bättre tillvara på elen från vindkraften. Elförsörjningen i området blir driftsäkrare, effektivare och miljövänligare.

En ny ledning ska ersätta den gamla mellan Storfinnforsen och Midskog

Vi planerar att bygga om den 62 km långa ledningen som idag går mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun. Den gamla ledningen kommer att rivas och ersättas av en helt ny luftledning för växelström – samma teknik som används för så gott som hela det svenska transmissionsnätet. Bortsett från små justeringar kommer vi att bygga den nya ledningen längs samma sträcka som den gamla.

Den nya ledningen beräknas vara färdig 2021

Vårt arbete med att bygga om ledningen började i slutet av 2016 och beräknas vara klart 2021.

Här kan du läsa mer om vad som händer i projektet just nu.

 

 

Granskad