Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Arkeologiskt fynd grävs ut

Tidigare i år genomförde Svenska kraftnät på uppdrag av Jämtlands länsstyrelse kompletterande arkeologiska undersökningar vid Fjärdtjärnen. Undersökningarna visade att en identifierad stenåldersboplats, Borgavattnet 108:1, var av sådan betydelse att fyndet ska grävas ut.

Utgrävningen startade vecka 38 och genomförs av samma arkeolog som tidigare undersökningar. Kompletterande undersökningar gjordes även vid Borgavattnet 109:1, där en fornlämning påträffats vid en väg som ska förstärkas. Där bedöms Svenska kraftnät kunna anpassa vägförstärkningen så att fornlämningen inte påverkas.

Karta som visar de arkeologiska fynden vid Fjärdtjärnen