Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Fotograf: Tomas Ärlemo

Kompletterande arkeologiska undersökningar under våren

Under våren förra året gjordes en första arkeologisk undersökning för att identifiera forn- och kulturlämningar längs ledningssträckan. I nästa steg görs mer omfattande undersökningar av de arkeologiska värden som identifierats, där vi bedömer dess omfattning och hur vi ska anpassa arbetet för att undvika skador.

Ett av villkoren som Jämtlands länstyrelse framförde under samråden var att kompletterande arkeologiska utredningar ska göras på Borgvattnet 108:1 och Borgvattnet 109:1. Utredningarna kommer att utföras under våren och sommaren 2015 av arkeolog som utses av länsstyrelsen.