Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Fotograf: Tomas Ärlemo

Markupplåtelseavtal för nya vägar

För att förbättra framkomligheten till ledningsgatan behöver vi bygga ett antal nya vägar. Ett markupplåtelseavtal kommer att skickas till markägare vars mark berörs av de planerade vägarna. Genom att underteckna ett markupplåtelseavtal godkänner du att vägen får byggas enligt bestämd sträckning på din mark. Där regleras också vilka ersättningsprinciper som ska gälla för intrång och reglering av eventuella skador.

För byggnation av nya vägar ersätts väghållare enligt samma princip som för mark i ledningsgatan, enligt skogsnormen. Om markägaren inte önskar att behålla vägarna efter avslutat projekt återställs marken till ursprungligt skick.