Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Storfinnforsen – Midskog

Projektering av ledningsträckan

Under hösten 2014 inleddes arbetet med att projektera ledningssträckan, ett arbete som beräknas pågå ungefär ett år. Då är Svenska kraftnät och projektörer ute i fält och genomför markundersökningar för att bestämma var ledningsstolparna ska placeras och vilka fundament som ska användas på respektive stolpplats.