Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

SydVästlänken

Följ projektet via

Säkrare elförsörjning i södra Sverige

SydVästlänken är vår största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Med länken i full drift kommer kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige att öka med upp till 25 procent.

Om projektet

Säkrare elförsörjning i södra Sverige

SydVästlänken är vår största investering någonsin och sträcker sig från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne. Med länken i full drift kommer kapaciteten att överföra el mellan mellersta och södra Sverige att öka med upp till 25 procent.

Om projektet

Nytt om SydVästlänken

Minnesanteckningar från samrådsmöte i Strömstad den 8 juni 2011


Minnesanteckningar med frågor och svar från samrådsmötet i Strömstad den 8 juni 2011 finns nu att ladda ner som pdf-fil. Vid mötet presenterade vi en kompletterande förstudie för SydVästlänken, med nya alternativa sträckningar i Strömstadsområdet.

Informationsblad – Avtal om markupplåtelse och ersättning för intrång


Under mars och maj 2012 bjöd Svenska kraftnät in berörda markägare längs SydVästlänkens södra gren till markägarmöten. Syftet med mötena var bland annat att informera om värdering- och ersättningsprinciper för intrånget som ledningen medför samt om kommande lantmäteriförrättning.

Koncession för södra grenen


I dag, den 19 april 2012, beviljade regeringen Svenska kraftnät koncession (tillstånd) att bygga SydVästlänkens södra gren mellan Barkeryd, norr om Nässjö, och Hurva utanför Hörby. Därmed kommer Svenska kraftnät kunna påbörja byggnation av den södra grenen till hösten.

Kontrakt tecknat för kablar och omriktarstationer


Svenska kraftnät tecknade den 30 december kontrakt med ABB för markkabel till SydVästlänkens södra gren. Kontraktsumman uppgår till 1,17 miljarder kronor. Tidigare samma vecka tecknade vi kontrakt om 2,18 miljarder med Alstom avseende omriktarstationer.

Styrelsebeslut om att investera 7,3 miljarder kronor i SydVästlänken


Svenska kraftnäts styrelse har fattat beslut om att investera 7,3 miljarder i projektet SydVästlänken. Beslutet avser en växelströmsledning Hallsberg–Barkeryd (norra grenen) och en likströmsledning Barkeryd–Hurva (södra grenen) samt omriktarstationer i Barkeryd och Hurva.

Förlängda remisstider


Svenska kraftnät förlänger remisstiden för yttranden om våra nya förslag på sträckningar i Strömstadsområdet respektive Vittsjö.

Samråd om kompletterande förstudie – Strömstadsområdet


Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om den planerade likströmsförbindelsen mellan Barkeryd norr om Nässjö och Tveiten söder om Oslo. Förbindelsen är en del av den planerade SydVästlänken. Detta samråd avser delsträckan Grunnebo–norska gränsen.

Minnesanteckningar från samrådsmötena 21-24 mars och 12 april


Minnesanteckningar med frågor och svar från samrådsmötena som hölls i Dalsland 21–24 mars och 12 april 2011 angående den kompletterande förstudien för planerad likströmsledning Nässjö (Barkeryd)–norska gränsen, delsträcka Grunnebo–norska gränsen, finns nu att ladda ner som pdf-fil.

Förlängd remisstid och extra samrådsmöte i Färgelanda


Svenska kraftnät har genomfört en kompletterande förstudie för SydVästlänkens västra del som vi har presenterat vid samrådsmöten 21–24 mars 2011. På grund av det stora intresset bjuder vi in till ett extra samrådsmöte i Färgelanda den 12 april. Dessutom förlänger vi remisstiden, så att synpunkter kan lämnas senast den 13 maj 2011.

Inbjudan till samråd om kompletterande förstudie


Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om SydVästlänkens västra del, likströmsförbindelsen mellan Barkeryd norr om Nässjö och Tveiten söder om Oslo. Detta samråd avser delsträckan Grunnebo–norska gränsen.

Förlängd remisstid för SydVästlänkens västra del


Svenska kraftnät förlänger remisstiden för synpunkter på de alternativa sträckningar som föreslås i förstudien för SydVästänkens västra del mellan Barkeryd utanför Nässjö och norska gränsen. Synpunkter kan lämnas till och med den 3 september 2010.

Samrådsmöten om SydVästlänkens västra del


Svenska kraftnät har genomfört en förstudie för SydVästlänkens västra del mellan Barkeryd och norska gränsen. Förstudien presenteras vid samrådsmöten mellan den 31 maj och 10 juni.

Samrådsmöte om sträckan Hässleholm–Ignaberga–Häglinge


Svenska kraftnät har tagit fram ett alternativ till det tidigare presenterade förslaget för SydVästlänkens sträckning mellan Hässleholm och Häglinge. Vi bjuder nu in till samrådsmöte om det alternativa förslaget. En kompletterande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och den alternativa ledningssträckningen kommer att presenteras.

Samrådsmöten om MKB för Nässjö–Hörby


Svenska kraftnät bjuder in till samrådsmöten om nya likströmsförbindelsen mellan Barkeryd och Hurva. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och den föreslagna ledningssträckningen kommer att presenteras.

Drifttagning av SydVästlänken i mars 2021


Den planerade drifttagningen av SydVästlänkens likströmsdel skjuts fram ytterligare. I samråd med leverantören av tekniken i omriktarstationerna, GE’s Grid Solutions, är nytt drifttagningsdatum planerat till 31 mars 2021.

Drifttagningen av SydVästlänken planeras till december 2020


Svenska kraftnät skjuter fram drifttagningen av SydVästlänkens södra likströmsdel. Utifrån information från leverantören av tekniken i omriktarstationerna, GE Grid, är nytt drifttagningsdatum planerat till 18 december 2020. Anledningen är att leverantören på grund av Covid-19 inte kunnat starta provdriften enligt plan.

SydVästlänken, elpriset och effektsituationen


Under provdriften av länk 1 i SydVästlänken inträffade flera skarvfel, vilket innebär att alla 570 skarvar kommer att bytas ut. Drifttagningen av SydVästlänken flyttas därför fram till oktober 2020. Risken för effektbrist i södra Sverige ökar inte nämnvärt på grund av förseningen. Däremot fortsätter elpriset i elområde 4 att vara något högre jämfört med övriga Sverige.

SydVästlänkens kabelskarvar byts ut


Provdriften för länk 1 i SydVästlänken har genomförts under sommaren 2019. Under provdriften har flera skarvfel inträffat på kablarna. Svenska kraftnät har därför beslutat att byta ut samtliga skarvar på kablarna och har träffat en överenskommelse med kabelleverantören att utföra dessa arbeten med start under hösten 2019. SydVästlänkens drifttagning försenas därför till hösten 2020 innan den ställs till elmarknadens förfogande.

Avbrott i provdriften och justerad tidplan


I början av maj togs ett stort steg närmare drifttagningen av SydVästlänkens likströmsförbindelse då den första länken kunde tas i provdrift. Provdriften fick emellertid avbrytas i mitten av maj 2019 efter ett fel uppstått i omriktarstationen. GE Grid arbetar på att åtgärda problemet och räknar med att provdriften ska kunna återupptas inom kort. Den nya uppskattningen är att båda länkarna ska vara tagna i kommersiell drift 31 oktober 2019.

SydVästlänken i provdrift


Efter att SydVästlänkens likströmsförbindelse förskjutits med drygt fyra år till följd av problem med tekniken i omriktarstationerna har nu den första länken (600 MW) tagits i provdrift, så kallad Trial Run. Provdriften innebär att förbindelsen ska köras under normalförhållanden som en del av stamnätet i 30-dagar.

Drifttagning av likströmsförbindelsen fra­mskjuten till oktober


Den planerade drifttagningen av SydVästlänkens södra likströmsdel (2 x 600 MW), mellan Barkeryd och Hurva, skjuts fram ytterligare. Enligt vår senaste uppskattning ska den första länken vara i drift den 15 oktober 2018 och den andra länken 15 januari 2019.

Drifttagning av likströmsförbindelsen framskjuten till juli


Den planerade drifttagningen av SydVästlänkens södra likströmsdel (2 x 600 MW), mellan Barkeryd och Hurva, skjuts fram ytterligare. Enligt vår senaste uppskattning ska den första länken vara i drift den 4 juli 2018 och den andra länken 31 augusti 2018.

Nytt drifttagningsdatum för SydVästlänkens likströmsförbindelse


Tidplanen för drifttagningen av SydVästlänkens södra likströmsdel (2 x 600 MW), mellan Barkeryd och Hurva, har flyttats fram ytterligare. Ny beräknad tidpunkt för att kunna ta den första länken i drift är 3 maj 2018. För den andra är länken kvarstår 31 maj 2018 som planerat drifttagningsdatum.

Drifttagningen av SydVästlänkens likströmsförbindelse flyttas fram till 2018


Drifttagningen av SydVästlänkens likströmsförbindelse framflyttad till 2018 Drifttagningen av SydVästlänkens södra likströmsdel (2 x 600 MW), mellan Barkeryd och Hurva, har flyttats fram till nästa år. Ny beräknad tidpunkt för att kunna ta den första länken i drift är 31 mars 2018. Den andra länken är beräknad att tas i drift 31 maj 2018.

Nya drifttagningsdatum för likströmsdelen


Drifttagningen av SydVästlänkens södra likströmsdel (2 x 600 MW), mellan Barkeryd och Hurva, har flyttats fram ytterligare. Ny beräknad tidpunkt för att kunna ta den första länken i drift är 1 december 2017. Den andra länken är beräknad att tas i drift 31 mars 2018. Förskjutningarna av drifttagningen beror på fortsatta problem med leverensen av den tekniska lösningen i omriktarstationerna, som GE Grid (tidigare Alstom) ska tillhandahålla.

Nya drifttagningsdatum för likströmsdelen


Arbetet med att ta SydVästlänkens likströmsförbindelse (2 x 600 MW) i drift går vidare. Enligt den nya tidplanen är vår förhoppning att den första länken ska kunna tas i drift i juli 2017, och den andra länken i januari 2018. Orsaken till fördröjningen är fortsatt att GE Grid, tidigare Alstom, inte har lyckats leverera tekniken i omriktarstationerna. Arbetet fortsätter med tester av systemet och hanteringar av de avvikelser som uppstår.

Ny tidpunkt för drifttagningen av SydVästlänkens likströmsförbindelse


Tidplanen för drifttagningen av SydVästlänkens likströmsförbindelse (2 x 600 MW) har förskjutits ytterligare. Ny beräknad tidpunkt för drifttagningen av den första länken är april 2017. För den andra länken är det nya beskedet att drifttagning planeras till december 2017.

Förskjutning av kompletterande åtgärder längs kabelsträckan


I november 2015 informerade vi om vtt vi skulle inleda arbeten med att återställa, komplettera och byta ut markeringsskyltar längs SydVästlänkens kabelsträcka. Tyvärr kunde inte arbetet genomföras som planerat utan kommer istället att utföras nu, med start i mitten av maj 2016.

Ny tidpunkt för drifttagningen av den andra likströmslänken


Det var tidigare oklart när den andra länken i likströmsförbindelsen ska levereras från Alstom. Nu har en tidplan presenteras där de beräknar att kunna ta den andra länken i drift i slutet av juni 2017. Den första länken är fortfarande planerad att driftsättas i juli 2016.

Minskad aktivitet vid station Hurva


Vid station Hurva har nu flera av arbetena avklarats och aktiviteterna i området kommer att minska. Fram till sommaren beräknar vi i stort sett att slutförts samtliga arbeten i anslutning till stationsområdet.

Kompletterande åtgärder längs kabelsträckan


Svenska kraftnät arbetar just nu med att utföra de sista kompletterande åtgärdena i kabelförläggningen av SydVästlänken. Arbetena består av att vi återställer, kompletterar och byter ut markeringsskyltar längs kabelsträckan. Arbetet utförs i huvudsak till fots. Kontaktperson för dessa arbeten är Robert Ingelson 070-664 01 74.

Ny tidplan för drifttagningen av likströmsförbindelsen


Tidplanen för drifttagningen av den första delen av likströmsförbindelsen har förskjutits två månader. Förbindelsen är beräknad att kunna tas i drift i slutet av februari 2016. Bakgrunden är förseningar hos leverantören Alstom.

Nu ljussätter vi designstolparna vid Göta kanal


Tisdag 10 november sätter vi igång belysningen av de designade ledningsstolparna öster om Borensberg i Motala kommun. De sex stolparna är placerade vid passagen av Göta kanal och Motala ström.

Information till närboende till station Hurva


Den 25 augusti genomförde vi ett informationsmöte dit närboende var inbjudna. Drygt 35 personer kom för att ställa frågor och titta närmare på stationsbygget. Här sammanfattar vi de viktigaste frågorna från mötet.

Ny justering av tidplanen


Tidplanen för drifttagningen av de två likströmsförbindelserna har förskjutits ytterligare. Bakgrunden är förseningar hos leverantören Altsom.

Justering av tidplanen


Justeringen gäller drifttagningen av den ena av SydVästlänkens två likströmsförbindelser.

SydVästlänkens norra del i drift


Nu ha vi tagit den norra delen av SydVästlänken mellan Hallsberg och Barkeryd i drift. Sverker Ekehage, huvudansvarig, berättar mer om vad det innebär.

SydVästlänkens norra del snart på plats


Byggnationen är i slutskedet och allt eftersom kraftledningen står klar påbörjas arbetet med att reglera mark- och miljöskador. Här följer en lägesrapport över den pågående byggnationen.

Verksamhet invid Svenska kraftnäts stamnätskablar


Svenska kraftnät har publicerat en vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet som beskriver vad som gäller vid installation av olika typer av anläggningar samt aktiviteter i närheten av Svenska kraftnäts markkablar.

Full aktivitet mellan Östansjö och Barkeryd


Sommaren är äntligen här och arbetet med SydVästlänkens 18 mil långa växelströmsledning fortsätter alltjämt. De allra flesta fundament är färdigbyggda och ungefär tre fjärdedelar av de totalt 560 stolparna är resta.

Nu rullas den sista kabeltrumman ut


Idag rullades den sista av SydVästlänkens totalt 564 kabeltrummor ut. Världens längsta markkabel för högspänningsöverföring är därmed på plats. Kabelförläggningen längs SydVästlänken kan nu avslutas enligt tidplanen.

Rivning av ledning i Motala tätort


För att bereda väg åt SydVästlänken rivs den befintliga 220 kV-ledning som går genom Motala. På en ca 12 km lång sträcka, bland annat genom Motala tätort, kommer den befintliga ledningen inte att ersättas av en ny ledning.

Domstolen ger Svenska kraftnät rätt – kreosotfundament tillåtna


Fyra kommuner överklagade Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar. Nu har Mark- och miljödomstolen gett Svenska kraftnät rätt: användning av kreosotimpregnerat trävirke i stolpfundament är tillåten enligt svensk lag och EU:s kemikaliedirektiv.

Nya projektledare på luftledningssträckan


Vi välkomnar de nya projektledarna Guy-Raymond Mondzo och Roger Lyxell till SydVästlänkens norra del. Roger arbetar sedan tidigare som projektledare för luftledningesdelen på likströmssträckan och kommer framöver även att ansvara för sträckan Skänninge-Tranås. Guy är ny i programmet och kommer att vara projektledare för sträckan Tranås- Barkeryd.

Ställverket i Östansjö taget i drift


Igår onsdag spänningssattes 400 kV-ställverket i Östansjö, drygt 2,5 år efter byggstart. Ställverket ligger i Hallsberg kommun och är den sista station som tas i drift i programmet SydVästlänken.

Ställverket i Barkeryd taget i drift


Igår söndag spänningssattes 400 kV-ställverket i Barkeryd, drygt 2,5 år efter byggstart. Ställverket ligger i Nässjö kommun och är det andra som tas i drift i programmet SydVästlänken.

SydVästlänken genom Oresjön


Skanska utför, på uppdrag av Svenska kraftnät, vattenarbeten i Oresjön i Hässleholms kommun. Arbetet ingår i bygget av SydVästlänkens södra gren.

Ställverket i Hurva taget i drift


Igår torsdag spänningssattes 400 kV-ställverket i Hurva, drygt 2,5 år efter byggstart. Ställverket ligger i Hörby kommun och är det första som tas i drift i programmet SydVästlänken.

Arkeologidag i Barkeryd


I söndags fick allmänheten chansen att besöka de utgrävningar som pågår i Farstorp i närheten av Barkeryd. Evenemanget arrangerades av Svenska kraftnät tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Barkeryds hembygdsförening och Jönköpings läns museum.

Detaljkartor över norra grenen


I sommar startar arbetet med byggvägar och stolpfundament längs hela SydVästlänkens norra gren. Nu finns detaljkartor över sträckningen att ladda ner.

Tre öppna hus under juni


I sommar påbörjar våra entreprenörer arbetet med att bygga vägar och fundament längs SydVästlänkens norra gren. Inför byggstarten bjöd vi in markägare och allmänheten till att träffa oss och entreprenörerna i Aneby, Boxholm och Borensberg.

Sista kontrakten tecknade för SydVästlänken


Svenska kraftnät tecknade den 31 maj två kontrakt avseende byggnationen av två delsträckor av SydVästlänkens norra gren. Dessa utgör de sista utestående entreprenaderna i projektet, vilket innebär att Svenska kraftnät nu har handlat upp entreprenader för sammanlagt 5,2 mdkr i SydVästlänken.

Västra grenen kommer inte att byggas


Svenska kraftnät har tillsammans med Statnett beslutat att inte genomföra projektet SydVästlänkens västra gren mellan stamnätsstationerna Barkeryd och Tveiten. Nya beräkningar visar att nyttan har minskat betydligt jämfört med de ursprungliga analyserna.

Status för sträckan Skänninge-Tranås


Hallå där Gilberth Lundqvist, delprojektledare i SydVästlänken. I dagarna skrev Svenska kraftnät kontrakt med den entreprenör som fått i uppdrag att bygga den nya 400 kV-luftledningen på sträckan mellan Skänninge och T...

Informationsblad - Nu rivs den gamla ledningen


Innan vi kan börja bygga den nya 400 kV-ledningen på sträckan mellan Östansjö och Bona måste den befintliga 220 kV-ledningen rivas. Det sker i flera etapper och arbetet inleddes i mars.

Från faslinor till lingonställen


När påbörjas ledningsbygget på min mark? Hur långt är det mellan ledningens tre faser? Finns det risk för att mitt lingonställe kommer att påverkas? Frågorna spände över många fält när Svenska kraftnät i slutet av januari bjöd in till öppet hus med anledning av byggstart för SydVästlänkens norra gren.

Lägesrapport för den södra grenen


Hittills har vi grävt ner ca 20 km av SydVästlänkens södra gren, på sträckan mellan Värnamo och Markaryd. Nu är det uppehåll i schaktningsarbetet fram till början av mars på grund av tjäle och snö. Istället pågår förberedande arbeten som att bygga vägar och borra kabelrör under bland annat vägar och diken.

Kom och träffa oss!


Den 23 januari håller vi Öppet hus inför byggstart på SydVästlänkens norra gren.

Tidsplan för byggstart


SydVästlänkens norra gren är uppdelad i fyra delsträckor. Etappen mellan station Hallsberg och station Östansjö är först ut med byggstart i februari 2013.

Övergripande om ledningssträckningen


SydVästlänkens norra gren sträcker sig över tre län på sin väg mellan Hallsberg och Östansjö. Här följer en övergripande beskrivning över sträckningen av den nya 400 kV-ledningen. Byggstart sker efter årsskiftet 2012/2013.

Vad händer vid station Östansjö?


SydVästlänkens norra gren kommer att passera den nya stationen Östansjö på sin väg mellan Hallsberg och Barkeryd. Stationen ligger mitt emellan Hallsbergs tätort och samhället Östansjö.

Kontrakt tecknat för del av SydVästlänkens norra gren


Svenska kraftnät tecknade den 11 december kontrakt med ett svenskt (SPL Powerlines Sverige) och österrikiskt (VLB Leitungsbau) företag avseende entreprenaden för bygget av en ny 400 kV luftledning mellan Hallsberg och Bona norr om Motala. Det är en del av SydVästlänkens norra gren. Kontraktsumman uppgår till 206 miljoner kronor.

Kort om SydVästlänkens norra gren


Var? SydVästlänkens norra gren är en ny 400 kV-ledning mellan station Hallsberg i Hallsbergs kommun via ny station Östansjö i Hallsbergs kommun till ny station Barkeryd i Nässjö kommun. Ledningen kommer att gå genom Öreb...

Se en film om hur vi bygger


Efter årsskiftet drar arbetet i fält igång på allvar på SydVästlänkens norra gren. Då börjar vi bygga ledningen på sträckan mellan Hallsberg och Östansjö. Hur går det till att bygga en luftledning i stamnätet? Här kan du titta på filmen "Luftledning i stamnätet – så går det till".

Nu börjar vi snart bygga


Efter årsskiftet 2012/2013 påbörjar Svenska kraftnät byggnationen av den nya stamnätsförbindelsen mellan Hallsberg och Östansjö - en del av SydVästlänkens norra gren.

Första spadtaget för SydVästlänken


Den 15 augusti 2012 tog Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg det första spadtaget för SydVästlänken. Det skedde utanför småländska Ljungby längs sträckningens södra gren.

Kontrakt tecknat för schaktentreprenad


Svenska kraftnät tecknade den 21 juni kontrakt med Skanska Sverige AB avseende schaktentreprenaden för SydVästlänkens södra gren. Entreprenaden avser markkabelsträckan från Värnamo till Hurva. Kontraktsumman uppgår till cirka 500 miljoner kronor.

Grönt ljus för både norra och södra grenen av SydVästlänken


Svenska kraftnät kan nu påbörja arbetet med att bygga både norra och södra grenen av SydVästlänken. Det står klart sedan regeringen beviljat Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för sträckan mellan Hallsberg och Barkeryd. Tidigare i vår fick Svenska kraftnät sin ansökan beviljad för SydVästlänkens södra gren mellan Barkeryd och Hurva.

Fakta om SydVästlänken

Investering: 7300 miljoner kr
Teknik Hallsberg – Barkeryd: Växelström (400 kV)
Teknik Barkeryd – Hurva: Likström, HVDC VSC (2 x 600 MW)
Längd på växelströmsledning: 18 mil
Längd på likströmsledning: 6 mil
Längd på likströmskabel: 19 mil
Stationer som ingår i projektet: Östansjö, Barkeryd och Hurva. 

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Drifttagning Östansjö - Barkeryd, 400 kV växelström April 2015
Drifttagning Barkeryd - Hurva, 2 x 600 MW (likström) Mars 2021

Bilder från projektet