Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Domstolen ger Svenska kraftnät rätt – kreosotfundament tillåtna

Fyra kommuner överklagade Svenska kraftnäts användning av impregneringsmedlet kreosot vid bygget av kraftledningar. Nu har Mark- och miljödomstolen gett Svenska kraftnät rätt: användning av kreosotimpregnerat trävirke i stolpfundament är tillåten enligt svensk lag och EU:s kemikaliedirektiv.