Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

SydVästlänkens norra del i drift

Nu ha vi tagit den norra delen av SydVästlänken mellan Hallsberg och Barkeryd i drift. Sverker Ekehage, huvudansvarig, berättar mer om vad det innebär.

- Ledningen kommer att bidra till att regionen får ett starkare elnät. Det är en förutsättning för att klara den ökade elöverföring söderut som SydVästlänken i sin helhet kommer att bidra till.

Ett starkare elnät är också är en förutsättning för att kunna ta emot och överföra mer förnybar elproduktion på stamnätet, främst från vindkraft.

Kraftledningen består av en 18 mil lång luftledning för växelström. Den går mellan Hallsberg och Barkeryd utanför Nässjö och består av totalt 560 stolpar. Tillsammans med den 25 mil långa södra delen mellan Barkeryd och Hurva i Skåne är den Svenska kraftnäts största investeringsprojekt någonsin.

SydVästlänkens södra gren väntas öka överföringskapaciteten från mellersta till södra Sverige med 25 procent och tas i drift i två steg: i september 2015 och i januari 2016.