Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Justering av tidplanen

Justeringen gäller drifttagningen av den ena av SydVästlänkens två likströmsförbindelser.

Den första delen planeras att driftsättas i oktober istället för september. Bakgrunden är förseningar hos leverantören Altsom. Drifttagningen av den andra likströmsdelen är fortfarande planerad till den 31 januari 2016.