Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Kontrakt tecknat för ytterligare en delsträcka av SydVästlänken

Svenska kraftnät har tecknat kontrakt med det italienska företaget Sirti för byggandet av en 400 kV luftledning mellan Skänninge och Tranås, en del av SydVästlänkens norra gren. Kontraktsumman uppgår till 186 miljoner kronor.

Sträckan omfattar drygt fyra av den norra grenens totalt ungefär 18 mil och kommer till största delen att byggas i befintlig ledningsgata för en 220 kV-ledning som ska rivas. Byggstart är planerad till april 2013. Företaget Sirti är sedan tidigare engagerade i projektet då de även bygger luftledningssträckan på SydVästlänkens södra gren.

SydVästlänken syftar till att förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerheten och åtgärda begränsningar i överföringskapaciteten till södra Sverige och mellan Norge och Sverige. SydVästlänkens norra gren beräknas tillsammans med den södra grenen samt omriktarstationerna Barkeryd och Hurva kosta ungefär 7,3 miljarder kronor. Den norra grenen, mellan Hallsberg och Barkeryd, planeras vara klar i januari 2015.

Kontrakt