Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Se vår nya film ”SydVästlänken – Elens nya motorväg”

I sammarbete med Mats Björklund Produktion presenterar Svenska kraftnät filmen ”SydVästlänken – Elens nya motorväg”.

Det är en informationsfilm om SydVästlänken och dess betydelse för den svenska elförsörjningen. Vi förtydligar också skillnaderna mellan likström och växelström och vad som föranlett Svenska kraftnäts val att markförlagga en likströmskabel i det svenska stamnätet. I filmen får ni även stifta bekantskap med SydVästlänkens programledare Sverker Ekehage.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om SydVästlänken: sydvastlanken@svk.se