Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Verksamhet invid Svenska kraftnäts stamnätskablar

Svenska kraftnät har publicerat en vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i stamnätet som beskriver vad som gäller vid installation av olika typer av anläggningar samt aktiviteter i närheten av Svenska kraftnäts markkablar.

Dokumentet beskriver även vad som gäller vid förvaltning och reparation av anläggningar intill stamnätskablar. Vägledningen i sin helhet finner du här.

Svenska kraftnät har även tagit fram en sammanfattning, i form av ett informationsblad, av vägledningen för verksamhet vid SydVästlänkens kabeldel. Informationsbladet finner du här (pdf, 384 kB, nytt fönster).