Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

EI säger ja även till SydVästlänkens norra gren

Energimarknadsinspektionen tillstyrker att regeringen bifaller Svenska Kraftnäts ansökan om koncession för SydVästlänkens norra gren.

Den 21 februari lämnade Energimarknadsinspektionen (EI) Svenska Kraftnäts ansökan om koncession vidare till regeringen. EI tillstyrker Svenska Kraftnäts ansökan, med förslag om att regeringens beslut om bifall bör förenas med ett antal villkor. Bland annat bör samråd hållas angående känsliga områden som berörs av ledningen.

Därmed har EI tillstyrkt två av SydVästlänkens tre grenar. Den 14 november 2011 tillstyrkte EI den södra grenen.

SydVästlänkens norra gren kommer att byggas mellan den planerade stationen Barkeryd norr om Nässjö och den befintliga stationen Hallsberg.

Läs Energimarknadsinspektionens pressmeddelande.