Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

EI säger ja till SydVästlänkens södra gren

Energimarknadsinspektionen tillstyrker att regeringen bifaller Svenska kraftnäts ansökan om koncession för SydVästlänkens södra gren.

Den 14 november lämnade Energimarknadsinspektionen (EI) Svenska kraftnäts ansökan om koncession vidare till regeringen. EI tillstyrker Svenska kraftnäts ansökan med förslag om att regeringens beslut om bifall ska förenas med ett antal villkor. Villkoren handlar bland annat om att det fortsatta arbetet ska ske i samråd med länsstyrelser och kommuner, till exempel när det gäller skyddsåtgärder för att undvika skada på nyckelbiotoper.

EI anser att den miljökonsekvensbeskrivning som Svenska kraftnät har lämnat tillsammans med ansökan uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken.

SydVästlänkens södra gren kommer att byggas mellan de planerade stationerna Barkeryd norr om Nässjö och Hurva utanför Hörby.   

Läs Energimarknadsinspektionens pressmeddelande.