Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Förlängda remisstider

Svenska kraftnät förlänger remisstiden för yttranden om våra nya förslag på sträckningar i Strömstadsområdet respektive Vittsjö.

Yttranden om alternativen i Strömstadsområdet

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter senast den 15 augusti 2011 till:  Svenska kraftnät, Yvette Vignuolo, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Synpunkter kan också lämnas via e-post:  sydvastlanken@svk.se.

Yttranden om  vattenverksamhet samt om ny sträckning förbi Vittsjö

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter senast den 15 augusti 2011 till: Svenska kraftnät, Helena Lindberg, Box 1200, 172 24 Sundbyberg, alternativt per e-post till sydvastlanken@svk.se.

Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för vår vattenverksamhet i berörda vattendrag mellan Markaryd och Hässleholm samt för nytt sträckningsalternativ förbi Vittsjö i Oresjön finns under valet "Dokument".