Hoppa till huvudinnehåll
Sök

SydVästlänken

Kontrakt tecknat för kablar och omriktarstationer

Svenska kraftnät tecknade den 30 december kontrakt med ABB för markkabel till SydVästlänkens södra gren. Kontraktsumman uppgår till 1,17 miljarder kronor. Tidigare samma vecka tecknade vi kontrakt om 2,18 miljarder med Alstom avseende omriktarstationer.

Projekt SydVästlänken innebär ett viktigt tekniksteg genom att det introducerar landbaserad högspänd likströmsteknik (HVDC VSC) i stamnätet. De upphandlade omriktarstationerna kommer att uppföras i Hurva respektive Barkeryd där SydVästlänkens södra likströmsgren kopplas ihop med växelströmsnätet.

SydVästlänkens södra gren beräknas tillsammans med den norra grenen kosta ungefär 7,3 miljarder kronor.

SydVästlänken stärker driftsäkerheten och förbättrar överföringsförmågan. Den kommer att minska risken för att det uppkommer skillnader i elpriset mellan södra Sverige och resten av landet.